Variabeldefinisjon

Meldingsinstans

  English
Navn Meldingsinstans
Definisjon Meldingsinstans; den som meldte en sak til barnevernet, som førte til undersøkelse. Kan være flere meldingsinstanser for en sak.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Saken er meldt av