Variabeldefinisjon

Undersøkelse

  English
Navn Undersøkelse
Definisjon Undersøkelsessak i barnevernet(etter §4.3) som er påbegynt eller avsluttet i statistikkåret.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.03.10 - Barnevern
Statistikk Barnevern, undersøkelser
Sensitivitet Sensitiv