Variabeldefinisjon

Første oppholdsdato

  English
Navn Første oppholdsdato
Definisjon Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv