Variabeldefinisjon

Boligpris

  English
Navn Boligpris
Definisjon Prisen forbruker betaler for bolig omsatt i fritt salg gjennom megler. Inkluderer fellesgjeld ved kjøp av borett. Inkluderer ikke dokumentavgift og tinglysningsgebyr.
Gyldig fra 1991-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/bpi
Statistikk Boligprisindeksen
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller