Variabeldefinisjon

Fødeland

  English
Navn Fødeland
Definisjon Variabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Referanse http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/om.html
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk