Variabeldefinisjon

Pendlere

  English
Navn Pendlere
Definisjon Person som arbeider i en annen kommune enn der de er registrert bosatt.
Gyldig fra 1990-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer En person som er registrert bosatt i f.eks. Oslo, men arbeider i en annen kommune, er en utpendler (fra Oslo). En person som er registrert bosatt i en kommune utenfor Oslo, men arbeider i Oslo, er en innpendler (til Oslo).
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Sysselsetting, hovedtall (registerbasert)
Sensitivitet Sensitiv
 
Klassifikasjon Standard for kommuneinndeling