Variabeldefinisjon

Arbeidstidsordning

  English
Navn Arbeidstidsordning
Definisjon Avtalte om når på døgnet arbeidet skal skje og eventuelt variasjoner i denne over en periode. Det er to typer arbeidstidsordninger utenom ordinær dagtid, mandag - fredag kl. 06-18: 1. Skift- eller turnusarbeid 2. Arbeid utenom ordinær dagtid, som ikke er skift- eller turnus Skift- eller turnusarbeid forstås vanligvis som arbeidstidsordninger hvor arbeidstiden legges til ulike tider av døgnet i nærmere angitte perioder. Arbeid utenom ordinær dagtid, som ikke er skift- eller turnus, vil si arbeid på kveld, natt, lørdag og/eller søndag uten at dette er skift- eller turnusarbeid. Kveldsarbeid er definert som arbeid mellom kl 18.00 og 22.00. Nattarbeid gjelder tidsrommet 22.00-06.00. For ansatte er dette den arbeidstid som er nedfelt i arbeidsavtalen. For selvstendige er det den vanlige arbeidstiden som blir kartlagt.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Arbeidskraftundersøkelsen. Arbeidstidsordninger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Skift- eller turnusarbeid