Variabeldefinisjon

Utførte ukeverk

  English
Navn Utførte ukeverk
Definisjon Utførte timeverk i en uke dividert med det antall timer som svarer til heltid i en uke.
Gyldig fra 1972-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Ulike statistikker vil ha varierende informasjon om det timetallet som svarer til heltid i en uke. Hvis det ikke finnes slik informasjon for det enkelte arbeidsforhold brukes ofte 37,5 timer som felles mal for alle.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06 - Arbeidsliv, yrkesdeltaking og lønn
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller