Variabeldefinisjon

Registrerte arbeidsledige

  English
Navn Registrerte arbeidsledige
Definisjon Omfatter alle ordinære arbeidssøkere (personer som vurderes som arbeidsføre og disponible for det arbeidet som søkes) ved NAV-kontorene ved utløpet av måneden, og som har vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
Kommentarer Registrerte arbeidsledige er det samme som registrerte helt ledige.
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde NAV
Statistikkemne 06.03 - Arbeidsledighet
Statistikk Arbeidsledige, registrerte
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
11095: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter utdanning (K)
11021: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter utdanning (F)
10594: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (K)
10593: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (prosent) (K)
10540: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (prosent) (K)
10539: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (K)
10205: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie)
09742: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (prosent) (K) (avslutta serie)
09712: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder (K) (avslutta serie)
09428: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (B) (avslutta serie)
09427: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (B) (avslutta serie)
09314: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter alder. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie)
08931: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder
06945: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal og trend, 3 månaders glidande gjennomsnitt, etter kjønn og alder (avslutta serie)
06900: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (prosent) (K) (avslutta serie)
04526: Sysselsetting og arbeidsløyse for personar 16-74 år. Sesongjusterte tal, 3 månaders glidande gjennomsnitt (avslutta serie)
04471: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter kjønn (prosent) (K) (avslutta serie)
01603: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie)
01601: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie)