Variabeldefinisjon

Kjønn

  English
Navn Kjønn
Definisjon Variabelen viser personens kjønn
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv