Variabeldefinisjon

Yrke

  English
Navn Yrke
Definisjon Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved bestemte likhetstrekk danner et yrke. Yrke grupperes sammen etter standard for yrkesklassifisering. Yrke dannes vanligvis uten hensyn til yrkesutøverens utdanning, yrkesstatus eller næring.
Gyldig fra 1998-09-01
Gyldig til
Eier 260 - Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde International Labour organization (ILO)
Statistikkemne 06.01 - Yrkesdeltaking
Statistikk Sysselsetting, hovedtall (registerbasert)
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Yrkesstatus
Klassifikasjon Standard for yrkesklassifisering