Variabeldefinisjon

Antall levendefødte barn

  English
Navn Antall levendefødte barn
Definisjon Variabelen viser antall levendefødte barn (brukes bare for kvinner). Som levendefødt regnes barn som viser livstegn ved fødselen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller