Variabeldefinisjon

Dagpenger

 
Navn Dagpenger
Definisjon Folketrygdens dagpenger ved arbeidsledighet til lønnsmottakere utbetalt av NAV.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv