Variabeldefinisjon

Særfradragsforslag

 
Navn Særfradragsforslag
Definisjon NAV sitt forslag til særfradrag som skatteyter har krav på. Særfradrag kan en kreve på grunn av alder, uføreskap/nedsatt arbeidsevne, attføring og forsørging.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2004-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
Sensitivitet Sensitiv