Variabeldefinisjon

Pensjoner

 
Navn Pensjoner
Definisjon Pensjoner omfatter alle typer pensjoner, både utbetalinger fra NAV og andre.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2004-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
Sensitivitet Sensitiv