Variabeldefinisjon

Syke- og fødselspenger

 
Navn Syke- og fødselspenger
Definisjon Folketrygdens syke- og fødselspenger til arbeidstakere utbetalt av NAV.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til 2004-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
Sensitivitet Sensitiv