Variabeldefinisjon

Mors fødselsnummer

  English
Navn Mors fødselsnummer
Definisjon Variabelen viser fødselsnummeret til personens mor
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv