Variabeldefinisjon

Terapeutens utdanning

  English
Navn Terapeutens utdanning
Definisjon Forteller hvilken utdanning terapeuten har.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv