Variabeldefinisjon

Postadresse land

 
Navn Postadresse land
Definisjon Dersom vedkommende oppholder seg i utlandet og har postadresse der, vil denne variabelen vise landkode
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv