Variabeldefinisjon

Viderehenvisning

  English
Navn Viderehenvisning
Definisjon Her registreres hvorvidt saken er avsluttet uten eller med viderehenvisning, og eventuelt til hvilken instans saken er viderehenvist til.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv