Variabeldefinisjon

Dato for avslutning

  English
Navn Dato for avslutning
Definisjon Avslutningsdato. Fylles ut dersom saken er avsluttet pr. 31.12. i oppgaveåret
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv