Variabeldefinisjon

Avslutning av saken

  English
Navn Avslutning av saken
Definisjon Viser status for saken ved oppgaveårets slutt.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv