Variabeldefinisjon

Totalt antall timer anvendt i år

  English
Navn Totalt antall timer anvendt i år
Definisjon Totalt antall timeverk anvendt til behandlingssamtaler med berørte i saken i løpet av oppgaveåret.Tid anvendt i forbindlese med for- eller etterarbeid skal ikke registreres. Et timeverk regnes som 60 minutter.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv