Variabeldefinisjon

Postadresse linje 3

 
Navn Postadresse linje 3
Definisjon Dersom vedkommende har en annen adresse enn der vedkommende er registrert bosatt, vil ett eller flere av feltene for postadresse være utfylt. F.eks postboksadresse
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv