Variabeldefinisjon

Totalt antall samtaler i saken i år

  English
Navn Totalt antall samtaler i saken i år
Definisjon Totalt antall behandlingssamtaler i saken i oppgaveåret, dvs hvor mange samtaler en eller flere av de berørte i saken har hatt i løpet av oppgaveåret. Interne møter regnes ikke med.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv