Variabeldefinisjon

Antall behandlingssamtaler ulike berørte har deltatt i gjennom året

  English
Navn Antall behandlingssamtaler ulike berørte har deltatt i gjennom året
Definisjon Antall behandlingssamtaler hvor primærklienten, samtalepartner, barn eller andre ikke ansattede har deltatt i løpet av oppgaveåret.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Deltakelse i samtaler