Variabeldefinisjon

Postadresse linje 2

 
Navn Postadresse linje 2
Definisjon Dersom personen har en annen adresse enn der vedkommende er registrert bosatt, vil Postadresse linje 1 og eventuelt Postadresse linje 2, Postadresse linje 3 og Postadresse land være fylt ut. F.eks postboksadresse.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv