Variabeldefinisjon

Hovedtiltak i behandlingen

  English
Navn Hovedtiltak i behandlingen
Definisjon Terapeutens valg av hovedtiltak i behandlilngen siden saken ble opprettet.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Hovedtiltak i behandlingen