Variabeldefinisjon

Hovedtemaet i samtalene

  English
Navn Hovedtemaet i samtalene
Definisjon Terapeuten regstrerer her det temaet vedkommende mener har vært mest sentralt i saken siden saken ble opprettet.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv