Variabeldefinisjon

Postadresse linje 1

 
Navn Postadresse linje 1
Definisjon Dersom personen har en annen adresse enn der vedkommende er registrert bosatt, f.eks postboksadresse, vil dette feltet være fylt ut og eventuelt Postadresse linje 2, Postadresse linje 3. Postadresse land være utfylt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Gjelder egenskaper ved personens adresse
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv