Variabeldefinisjon

Valgkrets

 
Navn Valgkrets
Definisjon Variabelen viser valgkretsen som personen bor i
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv