Variabeldefinisjon

Skolekrets

 
Navn Skolekrets
Definisjon Variabelen viser skolekretsen som personen bor i.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv