Variabeldefinisjon

Tema i samtalene

  English
Navn Tema i samtalene
Definisjon Viser temaene som har vært drøftet i behandlingssamtalene. Ved flere temaer krysses det av for de mestaktuelle.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Tema i samtalene