Variabeldefinisjon

Klientens henvendelsesgrunn

  English
Navn Klientens henvendelsesgrunn
Definisjon Problemstilling primærklienten (den som henvendte seg til familievernkontoret først) oppgav som viktigste grunn for henvendelsen.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv