Variabeldefinisjon

Dato for første behandlingssamtale

  English
Navn Dato for første behandlingssamtale
Definisjon Dato for første behandlingssamtale der klienten og evt. andre personer har møtt til samtale med terapeutene
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv