Variabeldefinisjon

Andre samtalepartnere, antall

  English
Navn Andre samtalepartnere, antall
Definisjon Antall personer utenom primærklienten og viktigste (den mest sentrale) samtalepartener som har møtt til samtale i løpet av året. Ansatte ved kontoret eller eksterne fagpersoner regnes ikke med.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til 2002-12-31
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv