Variabeldefinisjon

Postnummer, bosted

 
Navn Postnummer, bosted
Definisjon Variabelenl viser bostedsadressens postnummer
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
Kommentarer Se postnummerkatalogen
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02.01.10 - Folkemengde
Sensitivitet Sensitiv