Variabeldefinisjon

Barn under 18 år i husstand (er)

  English
Navn Barn under 18 år i husstand (er)
Definisjon Totalt antall barn i husholdningen til primærklienten og viktigste samtalepartner fordelt på ulike aldersgrupper.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Barn under 18 år i husstand (er)