Variabeldefinisjon

Samtalepartners arbeidssituasjon

  English
Navn Samtalepartners arbeidssituasjon
Definisjon Samtalepartners arbeidssituasjon ved sakens opprettelse. Ved flere gjøremål samtidig registreres viktigste gjøremål med hensyn til tidsbruk.
Gyldig fra 0200-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv
 
Kodeliste Primærklients arbeidssituasjon