Variabeldefinisjon

Samtalepartners bosituasjon varighet

  English
Navn Samtalepartners bosituasjon varighet
Definisjon Viser tiden fra siste endring av bosituasjon til gjeldende bosituasjon ved sakens opprettelse for viktigste samtalepartner.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til 2002-12-31
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv