Variabeldefinisjon

Tilleggsadressenavn

 
Navn Tilleggsadressenavn
Definisjon Variabelen viser tilleggsopplysninger om adresse, f.eks. c/o adresse
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 320 - Seksjon for befolkningsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Sentralkontoret for folkeregistrering
Statistikkemne 02 - Befolkning
Sensitivitet Sensitiv