Variabeldefinisjon

Samtalepartners sivilstatus

  English
Navn Samtalepartners sivilstatus
Definisjon Sivilstatus til viktigste samtalepartner ved sakens opprettelse.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv