Variabeldefinisjon

Samtalepartners relasjon til primærklient

  English
Navn Samtalepartners relasjon til primærklient
Definisjon Viser relasjon mellom primærklient og eventuell samtalepartner. Det er relasjonen ved sakens opprettelse som registreres
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 03.04 - Sosiale tjenester, trygd og sosialhjelp
Statistikk Familievern
Sensitivitet Sensitiv