Kodeliste

Antall husdyr på utmarksbeite

 
Navn Antall husdyr på utmarksbeite
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 430 - Seksjon for primærnæring
 
Lenket til Variabeldefinisjon Husdyr på utmarksbeite
 
Kode Betegnelse Kommentar
410 Melkekyr og ammekyr
420 Ungdyr av storfe
431 Sauer, 1 år og eldre
432 Sauer, lam under 1 år
440 Geiter, voksne og kje
450 Hester over 1 år