Kodeliste

Resultat av undersøkelsen

 
Navn Resultat av undersøkelsen
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Lenket til Variabeldefinisjon Resultat av undersøkelsen
 
Kode Betegnelse Kommentar
Vedtak etter barnevernsloven Undersøkelssaken fører til tiltak fra barneverntjenesten
Saken besluttet henlagt Undersøkelsessaken fører ikke til tiltak, saken avsluttes
Gitt råd og veileding Undersøkelsessaken fører ikke til tiltak, men barneverntjenesten bidrar med råd og veiledning.
Undersøkelsessaken ikke ferdigbehandlet per 31.12 Saken er ikke avsluttet i statistikkåret.