Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.7 Hjemmehørende folkemengde, etter kjønn og sivilstand
Kjønn og år I alt Sivilstand
Ugifte Gifte Enker/enkemenn Separerte Skilte Annen sivilstand1 Uoppgitt
Under 15 år 15 år og over
Begge kjønn                  
15. aug. 1769  723 618  464 933 .. - .. .. .. .. -
1. feb. 18012  883 353  525 536 .. - 49 964 .. .. .. -
27. nov. 1825 1 051 318 .. .. 3362 520 .. .. .. .. -
29. nov. 1835 1 194 827  749 499 ..  386 043 59 285 .. .. .. -
31. des. 1845 1 328 471  844 387 ..  417 389 66 695 .. .. .. -
31. des. 1855 1 490 047  931 593 ..  479 875 78 579 .. .. .. -
31. des. 1865 1 701 756  613 410  444 013  551 285 91 316 .. 1 723 .. -
31. des. 18754 1 818 853  625 194  506 904  583 560  101 251 .. 1 944 .. -
31. des. 18905 2 005 880  712 456  524 550  646 856  118 513 ..  761 .. 2 635
3. des. 19006 2 240 860  786 108  606 590  715 327  128 430 1 004  801 .. 2 600
1. des. 1910 2 391 782  834 191  658 415  759 692  136 718  606 2 160 .. -
1. des. 1920 2 649 775  849 897  779 818  855 757  155 088 2 713 5 987 ..  515
1. des. 1930 2 814 194  801 549  886 235  949 898  160 718 5 149 9 791 ..  854
3. des. 1946 3 156 950  715 066  920 610 1 309 742  176 498 .. 730 443 .. 4 591
1. des. 1950 3 278 546  799 664  828 653 1 434 735  178 400 9 023 27 843 ..  228
31. des. 1955 3 444 915  881 868  771 760 1 578 577 8212 710 .. .. .. -
1. nov. 1960 3 591 234  928 153  758 155 1 667 787  189 186 10 772 37 181 .. -
31. des. 1970 3 888 305  950 212  805 100 1 844 681  217 519 16 414 54 379 .. -
31. des. 1975 4 017 101  951 625  817 682 1 902 387  239 296 31 059 75 052 .. -
31. des. 1980 4 092 340  898 886  891 511 1 897 639  258 549 39 701  106 054 .. -
31. des. 1985 4 159 187  824 405 1 015 090 1 847 260  275 552 49 446  147 434 .. -
31. des. 1990 4 249 830  805 713 1 125 711 1 779 363  284 238 61 314  193 491 .. -
31. des. 1995 4 369 957  853 849 1 209 181 1 709 402  285 118 59 679  251 915  813 -
31. des. 2000 4 503 436  902 431 1 273 006 1 697 077  277 406 62 557  288 865 2 094 -
31. des. 2005 4 640 219  906 811 1 383 312 1 684 489  262 906 65 944  332 892 3 865 -
                   
Menn                  
15. aug. 1769  343 269  218 513 ..  124 756 .. .. .. .. -
1. feb. 18012  422 940  256 512 ..  158 799 12 629 .. .. .. -
27. nov. 1825  511 033 .. .. 3181 260 .. .. .. .. -
29. nov. 1835  585 381  375 771 ..  192 985 16 625 .. .. .. -
31. des. 1845  652 233  424 387 ..  208 778 19 068 .. .. .. -
31. des. 1855  729 905  466 215 ..  240 064 23 626 .. .. .. -
31. des. 1865  835 947  311 924  218 927  275 795 28 569 ..  732 .. -
31. des. 18754  888 571  317 247  247 384  291 317 31 808 ..  815 .. -
31. des. 18905  968 255  363 168  244 363  320 640 37 956 ..  319 .. 1 750
3. des. 19006 1 085 691  400 552  286 809  355 879 40 142  416  316 .. 1 577
1. des. 1910 1 155 673  428 103  308 123  376 178 42 243  245  781 .. -
1. des. 1920 1 290 469  433 684  375 879  427 616 49 433 1 217 2 326 ..  314
1. des. 1930 1 371 919  408 502  432 681  473 650 50 808 2 210 3 701 ..  367
3. des. 1946 1 557 278  365 645  470 376  654 629 52 268 .. 712 111 .. 2 249
1. des. 1950 1 625 351  409 542  430 696  716 878 53 045 4 234 10 811 ..  145
31. des. 1955 1 714 799  453 031  407 675  788 350 865 743 .. .. .. -
1. nov. 1960 1 789 406  476 065  407 217  833 562 52 531 5 159 14 872 .. -
31. des. 1970 1 933 700  487 489  443 364  921 822 50 781 7 981 22 263 .. -
31. des. 1975 1 994 867  487 829  455 350  952 118 52 157 15 382 32 031 .. -
31. des. 1980 2 027 580  460 518  497 922  949 759 52 995 19 686 46 700 .. -
31. des. 1985 2 056 399  422 053  565 189  924 978 53 684 24 550 65 945 .. -
31. des. 1990 2 100 994  413 008  625 995  890 790 53 695 30 383 87 123 .. -
31. des. 1995 2 160 745  438 065  670 398  855 454 53 206 29 488  113 590  544 -
31. des. 2000 2 231 301  463 261  704 036  850 539 51 999 30 932  129 252 1 282 -
31. des. 2005 2 301 981  464 784  759 914  844 710 50 292 32 478  147 566 2 237 -
                   
Kvinner                  
15. aug. 1769  380 349  246 420 ..  133 929 .. .. .. .. -
1. feb. 18012  460 413  269 024 ..  154 054 37 335 .. .. .. -
27. nov. 1825  540 285 .. .. 3181 260 .. .. .. .. -
29. nov. 1835  609 446  373 728 ..  193 058 42 660 .. .. .. -
31. des. 1845  676 238  420 000 ..  208 611 47 627 .. .. .. -
31. des. 1855  760 142  465 378 ..  239 811 54 953 .. .. .. -
31. des. 1865  865 809  301 486  225 086  275 490 62 747 ..  991 .. -
31. des. 18754  930 282  307 947  259 520  292 243 69 443 .. 1 129 .. -
31. des. 18905 1 037 625  349 288  280 187  326 216 80 557 ..  442 ..  885
3. des. 19006 1 155 169  385 556  319 781  359 448 88 288  588  485 .. 1 023
1. des. 1910 1 236 109  406 088  350 292  383 514 94 475  361 1 379 .. -
1. des. 1920 1 359 306  416 213  403 939  428 141  105 655 1 496 3 661 ..  201
1. des. 1930 1 442 275  393 047  453 554  476 248  109 910 2 939 6 090 ..  487
3. des. 1946 1 599 672  349 421  450 234  655 113  124 230 .. 718 332 .. 2 342
1. des. 1950 1 653 195  390 122  397 957  717 857  125 355 4 789 17 032 .. 83
31. des. 1955 1 730 116  428 837  364 085  790 227 8146 967 .. .. .. -
1. nov. 1960 1 801 828  452 088  350 938  834 225  136 655 5 613 22 309 .. -
31. des. 1970 1 954 605  462 723  361 736  922 859  166 738 8 433 32 116 .. -
31. des. 1975 2 022 234  463 796  362 332  950 269  187 139 15 677 43 021 .. -
31. des. 1980 2 064 760  438 368  393 589  947 880  205 554 20 015 59 354 .. -
31. des. 1985 2 102 788  402 352  449 901  922 282  221 868 24 896 81 489 .. -
31. des. 1990 2 148 836  392 705  499 716  888 573  230 543 30 931  106 368 .. -
31. des. 1995 2 209 212  415 784  538 783  853 948  231 912 30 191  138 325  269 -
31. des. 2000 2 272 135  439 170  568 970  846 538  225 407 31 625  159 613  812 -
31. des. 2005 2 338 238  442 027  623 398  839 779  212 614 33 466  185 326 1 628 -
1  Omfatter registrerte, skilte, separerte og gjenlevende partnere.
2  Ikke medregnet 250 personer som er tatt med i tabell 3.1 og 3.2 i 1994.
3  Ut ifra bestående ekteskap.
4  Omfatter 5 429 flere personer som ikke er tatt med i tabell 3.1 og 3.2 i 1994.
5  Tilstedeværende folkemengde.
6  Omfatter 828 flere personer som ikke er tatt med i tabell 3.1 og 3.2 i 1994. I alt 2 600 personer med uoppgitt ekteskapelig status er fordelt på ekteskapelig status/alder.
7  Medregnet separerte.
8  Medregnet skilte og separerte.
Kilde: http://www.ssb.no/emner/02/01/
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/folkemengde/ 

Standardtegn i tabeller