Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

3.1 Hjemmehørende folkemengde
Dato, år Hjemmehørende folkemengde Folkemengde i bykommuner2 Prosent av folkemengden i tettbygde strøk1 Kvinner per 1 000 menn Innbyggere per km2 landareal4
I alt Tettbygde strøk1 Spredtbygde strøk Hele landet Tettbygde strøk3 Spredt bygdestrøk
1664-665  440 000 30 000  410 000 30 000 6,8 .. .. .. 1,4
17015  504 000 40 000  464 000 40 000 7,9 .. .. .. 1,6
1. juli 17355  616 109 .. .. .. .. .. .. .. 2,0
15. august 17696  723 618 64 747  658 871 64 747 8,9 1 108 1 223 1 097 2,4
1. februar 18017  883 603 88 404  795 199 77 642 8,8 1 089 1 153 1 083 2,9
30. april 18158  885 431 86 604  798 827 86 604 9,8 .. .. .. 2,9
27. november 1825 1 051 318  114 198  937 120  114 198 10,9 1 057 1 100 1 052 3,4
29. november 1835 1 194 827  129 002 1 065 825  129 002 10,8 1 041 1 099 1 034 3,9
31. desember 1845 1 328 471  206 338 1 122 133  161 875 15,6 1 037 1 154 1 031 4,3
31. desember 1855 1 490 047  252 308 1 237 739  197 815 16,9 1 041 1 087 1 035 4,9
31. desember 1865 1 701 756  333 485 1 368 271  266 292 19,6 1 036 1 087 1 026 5,5
31. desember 1875 1 813 424 9440 273 91 366 627  332 398 24,4 1 047 1 098 1 037 5,9
31. desember 1890 2 000 917  625 417 1 375 500  474 129 31,3 1 073 1 159 1 046 6,5
3. desember 1900 2 240 032  800 198 1 439 834  627 650 35,7 1 064 1 163 1 022 7,3
1. desember 1910 2 391 782  921 382 1 470 400  689 228 38,5 1 076 1 192 1 024 7,8
1. desember 1920 2 649 775 1 200 020 1 449 755  785 404 45,3 1 053 1 175 1 006 8,6
1. desember 1930 2 814 194 1 330 217 1 483 977  800 514 47,3 1 051 1 202  997 9,2
3. desember 1946 3 156 950 1 581 901 1 575 049  884 097 50,1 1 027 1 164  979 10,3
1. desember 1950 3 278 546 1 711 628 1 566 918 1 054 820 52,2 1 017 1 146  961 10,7
1. november 1960 3 591 234 2 052 634 1 538 600 1 152 377 57,2 1 007 1 083  923 11,7
1. november 1970 3 874 133 2 554 913 1 319 220 1 641 315 65,9 1 011 1 041  923 12,6
1. november 1980 104 091 132 2 874 990 1 200 190 1 775 058 70,3 1 018 1 041  923 13,3
3. november 1990 104 247 546 3 056 194 1 166 347 1 890 552 72,4 1 023 1 053  952 13,8
3. november 2001 104 520 947 3 459 591 1 018 639 2 180 379 77,3 1 018 1 042  948 14,8
1  Tettbygde områder med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Før 1845 er som tettbygde strøk regnet byer (kjøpsteder og ladesteder), i 1845-1950 også andre hussamlinger utenom byer.
2  Før 1970 kjøpsteder og ladesteder. På grunn av endringer i Kommuneloven av 1992 har SSB fjernet skillet mellom by- og herredskommuner. Tallet for bykommuner for 2001 er derfor oppdatert ut fra samme kriterie som tallene for bykommuner i 1990 og tidligere.
3  Før 1960 kjøpsteder og ladesteder.
4  Ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen.
5  Beregnede tall, se tekstdelen. For 1735, se tabell 3.13.
6  Tallet for folkemengde er trolig om lag 15 000 for lavt, se tabell 3.13.
7  Tall fra ny bearbeiding av tellingen.
8  Tallet for folkemengde er trolig om lag 20 000 for lavt, se tabell 3.13.
9  Tilstedeværende folkemengde.
10  Medregnet personer i uoppgitt bostedsstrøk. 1980: 15 952, 1990: 25 005, 2001: 42 717.
Kilde: Folketellinger.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/02/01/10/folkemengde/ 

Standardtegn i tabeller