Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

25.5 Kommunestyrevalg. Personer med stemmerett, avgitte stemmer og valgte representanter
Valgår Personer med stemmerett Avgitte stemmer Valgdeltaking i prosent Representanter
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Av dette kvinner Prosent kvinner
1898  205 945  205 945 . .. .. . .. .. . .. . .
1901  634 599  503 512  231 087  229 997  181 595 48 402 36,2 45,0 20,9 12 428 98 0,8
1907  698 212  429 467  268 745  324 617  234 011 90 606 46,5 54,5 33,7 12 856  142 1,1
1910  939 155  447 565  491 590  449 140  267 494  181 646 47,7 59,8 36,9 13 116  210 1,6
1913  979 918  462 565  517 353  499 923  288 178  211 745 51,0 62,3 40,9 13 457  197 1,5
1916 1 063 282  497 826  565 456  519 109  291 174  227 935 48,8 58,5 40,3 13 747  192 1,4
1919 1 134 233  529 288  604 945  596 392  329 108  267 284 52,5 62,1 44,1 13 992  157 1,1
1922 1 289 846  608 907  680 939  740 203  403 061  337 142 57,4 66,2 49,5 14 444  149 1,0
1925 1 345 872  634 966  710 906  843 138  443 625  399 513 62,6 69,9 56,2 14 654  159 1,1
1928 1 414 271  667 351  746 920  926 810  480 672  446 138 65,5 72,0 59,7 14 799  189 1,3
1931 1 481 848  703 084  778 764  977 348  513 353  463 995 66,0 73,0 59,6 14 932  179 1,2
1934 1 572 198  753 070  819 128 1 110 283  578 013  532 270 70,6 76,8 65,0 14 975  234 1,6
1937 1 721 321  826 554  894 767 1 229 249  633 228  596 021 71,4 76,6 66,6 15 056  383 2,5
1945 2 022 629  979 017 1 043 612 1 324 401  697 867  626 534 65,5 71,3 60,0 15 078  512 3,4
1947 2 065 047  999 170 1 065 877 1 477 491  754 560  722 931 71,5 75,5 67,8 15 102  730 4,8
1951 2 172 305 1 057 476 1 114 829 1 579 705  799 536  780 169 72,7 75,6 70,0 15 232  890 5,8
1955 2 272 639 1 112 369 1 160 270 1 625 784  818 844  806 940 71,5 73,6 69,5 16 418 1 056 6,4
1959 2 314 255 1 133 937 1 180 318 1 686 819  846 612  840 207 72,9 74,7 71,2 16 348  978 6,0
1963 2 363 011 1 157 252 1 205 759 1 915 000  949 743  965 257 81,0 82,1 80,1 14 343  904 6,3
1967 2 465 215 1 207 413 1 257 802 1 879 974  937 757  942 217 76,3 77,7 74,9 13 523 1 291 9,5
1971 2 623 585 1 284 900 1 338 685 1 914 378  949 232  965 146 73,0 73,9 72,1 13 392 1 985 14,8
1975 2 723 328 1 331 876 1 391 452 1 944 442 .. .. 70,8 .. .. 13 545 2 087 15,4
1979 2 950 031 1 444 352 1 505 679 2 148 185 .. .. 72,8 .. .. 13 772 3 140 22,8
1983 3 099 408 1 515 797 1 583 611 2 234 982 .. .. 72,1 .. .. 13 806 3 228 23,8
1987 3 207 648 1 566 740 1 640 908 2 227 255 .. .. 69,4 .. .. 13 648 4 260 31,2
1991 3 310 257 1 621 642 1 688 615 2 183 736 .. .. 66,0 .. .. 13 073 3 729 28,5
1995 3 374 581 1 654 876 1 719 705 2 119 680 .. .. 62,8 .. .. 12 663 4 143 32,7
1999 3 439 636 1 684 618 1 755 018 2 079 117 .. .. 60,4 .. .. 12 253 4 174 34,1
2003 3 506 318 . . 2 069 673 .. .. 59,0 .. .. 11 138 3 990 35,8
2007 3 613 356 . . 2 212 554 .. .. 61,2 .. .. 10 946 4 107 37,5
Kilde: NOS Kommunestyrevalget.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kommvalg og  http://www.ssb.no/stemmerettkomm/ 

Standardtegn i tabeller