Vis tabellen i eget vindu fullscreen-icon

25.3 Stortingsvalg. Godkjente stemmer etter parti/valgliste1. Prosent
Parti/valgliste 1906 1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeiderparti 15,9 21,5 26,2 32,0 31,6 21,3 18,4 36,8
Høyre2 32,7 41,4 33,0 28,7 30,4 33,4 32,5 24,0
Norges Kommunistiske Parti . . . . . . 6,1 4,0
Bondepartiet (Senterpartiet) . . . . 4,7 13,1 13,5 14,9
Venstre 45,4 30,7 40,2 33,3 28,3 20,1 18,6 17,3
Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti8 4,8 3,6 . 4,2 3,3 9,3 8,8 .
Frisindede Folkeparti . . . . . . . 1,4
Radikale Folkeparti . . . . . 2,5 1,8 1,4
Andre 1,2 2,8 0,6 1,8 1,7 0,3 0,3 0,2
Parti/valgliste 1930 1933 1936 1945 1949 1953 1957 1961
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeiderparti 31,4 40,1 42,5 41,0 45,7 46,7 48,3 46,8
Høyre 27,4 20,2 21,3 17,0 18,3 18,6 18,9 20,0
Kristelig Folkeparti . 0,8 1,4 7,9 8,5 10,5 10,2 9,6
Norges Kommunistiske Parti 1,7 1,8 0,3 11,9 5,8 5,1 3,4 2,9
Senterpartiet3 15,9 13,9 11,6 8,1 7,9 9,1 9,3 9,4
Sosialistisk Folkeparti . . . . . . . 2,4
Venstre 20,2 17,1 16,0 13,8 13,1 10,0 9,7 8,8
Nasjonal Samling . 2,2 1,8 . . . . .
Samfundspartiet . 1,5 3,1 . 0,7 . . .
Frisindede Folkeparti 2,6 1,6 1,3 . . . . .
Radikale Folkeparti 0,8 0,6 0,4 . . . . .
Andre 0,0 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1
Parti/valgliste 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993
I alt  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Det norske Arbeiderparti 43,1 46,5 35,3 42,3 37,2 40,8 34,3 36,9
Fremskrittspartiet4 . . 5,0 1,9 4,5 3,7 13,0 6,3
Høyre 21,1 19,6 17,4 24,8 31,7 30,4 22,2 17,0
Kristelig Folkeparti 8,1 9,4 12,3 12,4 9,4 8,3 8,5 7,9
Senterpartiet 9,9 10,5 11,0 8,6 6,7 6,6 6,5 16,7
Sosialistisk Venstreparti5 6,0 3,5 11,2 4,2 4,9 5,5 10,1 7,9
Det Liberale Folkepartiet6 . . 3,4 1,4 0,5 0,5 0,0 0,0
Venstre 10,4 9,4 3,5 3,2 3,9 3,1 3,2 3,6
Norges Kommunistiske Parti7 1,4 1,0 . 0,4 0,3 0,2 . 0,0
Pensjonistpartiet . . . . . 0,3 0,3 1,0
Rød Valgallianse9 . . . 0,6 0,7 0,6 0,8 1,1
Andre lister 0,0 0,1 0,9 0,2 0,1 0,1 1,1 1,6
Parti/valgliste 1997 2001 2005 2009
 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0
 Det norske Arbeiderparti 35,0 24,3 32,7 35,4
 Fremskrittspartiet 15,3 14,6 22,1 22,9
 Høyre 14,3 21,2 14,1 17,2
 Kristelig Folkeparti 13,7 12,4 6,8 5,5
 Senterpartiet 7,9 5,6 6,5 6,2
 Sosialistisk Venstreparti 6,0 12,5 8,8 6,2
 Venstre 4,5 3,9 5,9 3,9
 Rødt9 1,7 1,2 1,2 1,4
 Norges Kommunistiske Parti 0,1 0,1 0,0 0,0
 Det Liberale Folkepartiet 0,0 0,0 0,0 0,0
 Kystpartiet . 1,7 0,8 0,2
 Andre 1,5 2,5 1,0 1,1
1  Stemmer avgitt for felleslister 1949-1981 er fordelt på de respektive partier.
2  For 1906 Samlingspartiet. For 1909-1936 medregnet stemmer på felleslister med Frisindede Venstre.
3  Bondepartiet fram til og med stortingsvalget 1957.
4  Anders Langes Parti i 1973.
5  Sosialistisk Folkeparti 1961-1969. Sosialistisk Valgforbund i 1973.
6  Det nye Folkepartiet 1973-1977, De Liberale-Europapartiet 1989.
7  Deltok i Sosialistisk Valgforbund i 1973.
8  Deltok i Venstre i 1912.
9  Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet 1989. Endret navn til Rødt i 2007
Kilde: NOS Stortingsvalget.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/stortingsvalg 

Standardtegn i tabeller