Statistisk sentralbyrå

Svalbardstatistikk 2005

12   Geografiske forhold. Øyer og breer
Øyer Areal1 Av dette isbre2 Omkrets
  km2 km
Svalbard      
I alt 61 022 36 502 8 829
       
Spitsbergen 37 673 21 977 3 919
Nordaustlandet 14 443 11 009 1 688
Edgeøya 5 074 2 102  502
Barentsøya 1 288  558  205
Kvitøya  682  675  119
Prins Karls forland  615 96  320
Kongsøya  191 9  132
Bjørnøya  178 - 88
Svenskøya  137 2 62
Wilhelmøya  120 40 58
Andre øyer og holmer  621 34 1 736
       
  Areal1 Av dette isbre2 Omkrets
  km2 km
Fastlands-Norge      
Øyer på fastlandet      
Hinnøya (Nordland og Troms) 2 205 - ..
Senja (Troms) 1 586 - ..
Langøya (Nordland)  850 - ..
       
Isbreer på fastlandet      
Jostedalsbreen .  487 ..
Vestre Svartisen .  221 ..
Søndre Folgefonni .  185 ..
Østre Svartisen .  148 ..
1  Beregningene er basert på kartdatasettet Svalbard 1:250 000. Koordinatsystemet er UTM33, ED50.
2  Brefronten på land er fra kartene Svalbard 1:100 000 (1936-1990). Brefrontene i sjø er oppdatert fra satellittbilder i tidsrommet 1986-1993.
Kilde: Norsk Polarinstitutt og Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.npolar.no/  og  http://www.ssb.no/ .

Standardtegn i tabeller